Alcoholbeleid - Accommodatie


Onderstaande in samenwerking met Youz.


Scholen scherpen regels over roken en alcohol drinken verder aan:
bijna alle scholen staan het niet toe dat leerlingen alcohol drinken tijdens schoolse activiteiten. Dit is een enorme toename vergeleken met 2011, toen dit slechts op twee van de vijf scholen was verboden. Ook bij roken zijn de regels aangescherpt. In 2011 was het nog bij ruim een kwart van de scholen nergens op het schoolterrein toegestaan voor leerlingen om te roken, in 2015 was dit meer dan verdubbeld.

Steeds meer scholen geven voorlichting aan leerlingen of ouders: meer scholen zijn aandacht gaan besteden aan alcoholpreventie in lespakketten, projecten of themadagen. Het percentage scholen dat voorlichting over alcohol aan leerlingen geeft steeg van 60 procent in 2007 naar 80 procent in 2015. Ook zijn scholen tussen 2007 en 2015 vaker ouderavonden over alcohol en roken gaan aanbieden. Het is positief dat scholen vaker ouders betrekken omdat ouders een belangrijke rol spelen in de preventie van middelengebruik.

Niet alleen scholen zijn hier steeds meer mee bezig, maar ook sportverenigingen nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Juist omdat uit handhavingscijfers blijkt dat de meeste jongeren hun alcohol kunnen krijgen op sportverenigingen, vindt Victoria het van groot belang om een bijdrage te leveren aan een sportieve omgeving zonder alcohol voor jeugdleden.

BOB campagne:  alcohol en verkeer gaan niet samen. Na 15 jaar is de Bob-campagne een begrip geworden en is het aantal overtreders meer dan gehalveerd. Nederland is eind 2001 begonnen met de campagne onder de slogan 'Bob jij of Bob ik?' De vraag was destijds zo populair, dat deze in de Dikke van Dale is opgenomen. Sinds de introductie van de campagne weet vrijwel iedereen dat een echte Bob geen alcohol drinkt als hij/zij nog moet rijden. Dat deze boodschap bij automobilisten is aangekomen, is terug te zien in de cijfers: waar in 2002 nog 4% van de gecontroleerde automobilisten een te hoog promillage (meer dan 0,5‰) bleken te hebben, was dit percentage gezakt tot 1,7% in 2015 (gemeten in de weekendnachten). Voor de jeugdleden van gaat autorijden (nog) niet altijd op, maar alcohol en jeugdleden gaan niet samen. Vandaar ook dat wij niet alleen achter de BOB campagne staan, maar ook actief bezig zijn met Sportcode.

Risico’s alcoholgebruik:  Is alcohol wel of niet gezond?  geen alcohol drinken is in alle gevallen beter dan wel alcohol drinken. Aan het drinken van alcohol is namelijk altijd een zeker risico verbonden. Zo kan ook regelmatig gebruik van kleine hoeveelheden leiden tot gewenning en teveel drinken. Dit geldt vooral voor mensen die hier door stress of genetische aanleg gevoelig voor zijn.
Daarnaast is de stof alcohol (ethanol) een kankerverwekkende stof (carcinogeen). Men loopt ook bij weinig alcohol een verhoogd risico op diverse soorten kanker, een hoge bloeddruk, een hersenbloeding, leveraandoeningen, orgaanbeschadigingen en verslaving.
Sommige mensen denken dat een beetje alcohol (en dan vooral rode wijn) goed is voor de gezondheid. Maar de eventuele positieve effecten wegen niet op tegen de risico's. Gezond en gevarieerd eten is een veel beter alternatief dan alcohol drinken. 

Bron: www.alcoholinfo.nl

Minder alcoholgebruik onder jongeren:

 

Nederlandse jongeren drinken steeds minder

Nederlandse jongeren drinken minder. Ook zijn twaalf- tot zestienjarigen minder vaak dronken. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid).Van de twaalf- tot zestienjarigen dronk in 2011 twee derde, vorig jaar was dat gezakt tot minder dan de helft. Ook zijn jongeren minder vaak dronken. Jongeren proberen tevens minder vaak drank te kopen. Ondernemen ze wel een poging, dan maken ze de meeste kans bij een webwinkel. Ook in sportkantines en de horeca wordt er niet streng op leeftijd gecontroleerd. Victoria vindt het belangrijk om haar verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om het voorkomen van alcoholgebruik onder jeugdleden op de vereniging. Dit is één van de redenen waarom Victoria mee doet aan Sportcode.

Levensverhaal: familie verloren aan alcohol:Waarom alcohol niet de norm moet zijn!

Ik ging studeren en als niet-drinker zag ik ook daar de gekte. In de kantine werd bier verkocht. Pauze? Bier! Op feestjes werd het maar niet gezellig tot een uur of 11, want dan hadden ze gedronken. Ik vond het meteen vanaf het begin al gezellig, want ik had dat niet meer nodig. Ik ging werken, gaf trainingen en standaard bij het avondeten vroeg er wel een cursist waarom ik niet dronk. Ik ben zeer goed geworden in het omgaan met deze vraag. Later raakte mijn vader aan de drank en stierf op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen ervan. Mijn zuster ook. Zij stierf onlangs. Mijn oom stierf ook op zijn 54ste. Nog sterker: het dorp waar ik uit kwam, kent veel van dit soort vroegtijdige levensverlaters met als oorzaak de drank. Niet dat iemand dat toegeeft.

Ik ben blij dat in mijn bewustzijn op mijn 19de het inzicht ontstond dat, als ik bij de groep wilde horen, ik moest blijven drinken. Wilde ik mezelf worden, dan moest ik me eraan onttrekken. Met groot succes en plezier is me dat gelukt. Toen ik jaren later op het dorp zomaar eens een glas (alcoholvrij) bier aan mijn lippen zette, werd dat gezien door een vriend van mijn vader. Hij zei tegen mijn vader: 'Met Niko gaat het ook weer wat beter, ik zag hem aan een biertje.'

Er is maar één ding dat Koning Alcohol kan verslaan en dat is bewustzijn. Bron:www.alcoholinfo.nl

Victoria staat achter de boodschap van het belang van bewustwording en zet hier onder andere op in door te werken met Sportcode en dat alles in samenwerking met Youz.