Padel op Victoria

15 March 2021 - Geplaatst door: SV Bestuur


Beste Victorianen en overige geïnteresseerde lezers,

De besturen van de sportverenigingen Victoria (hockeyvereniging Victoria, tennisvereniging Victoria en squashvereniging Victoria, samenwerkend via de gezamenlijke Sportvereniging Victoria) merken dat er veel vragen binnenkomen over de sport Padel.

Padel is een groeiende sport, zowel in Rotterdam, als in Nederland, als wereldwijd. Het is de wens van de drie sportverenigingen om te streven naar een uitbreiding van de Victoria familie met een padelvereniging.

Op dit moment is de situatie dat de padelbanen op ons complex zijn aangelegd door Padelclub B.V.  en ook door die partij worden geëxploiteerd. Dit is een situatie waar in het verleden voor is gekozen en waar contractuele afspraken over zijn gemaakt met Padelclub B.V.. Om die reden hebben de besturen van Victoria geen invloed op de prijsontwikkelingen van de padelbanen. Vragen hierover dienen dan ook gesteld te worden aan Padelclub B.V..

De sportverenigingen zijn op de hoogte van de wens bij Victorianen en Rotterdammers om meer te kunnen padellen en bij voorkeur dit via een padelvereniging te doen. De besturen van de sportverenigingen (squash, tennis, hockey) en de sportvereniging Victoria zijn unaniem van mening dat de huidige situatie ongewenst en niet toekomstbestendig is en dat dit een verdere groei en ontwikkeling van padel op het Victoria complex in de weg staat.

Mede omwille van de wens van velen om de padelfaciliteiten verder uit te breiden is door de besturen van de drie sportverenigingen besloten om te werken aan een integraal plan voor de Victoria Familie. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking tussen de alle verenigingen én de gemeente Rotterdam (Rotterdam Sport support). Dit plan is wenselijk én noodzakelijk omdat het Victoria Complex midden in een stedelijk ontwikkelingsgebied ligt: ontwikkeling van woningbouw langs de A16. De gezamenlijke wens van  de gemeente en van ons is om het Victoria Complex verder te verbeteren. Dit plan behelst dan onder meer het oprichten van een eigen padelvereniging, uitbreiding van het aantal padelbanen én het realiseren van extra hockeyvelden, zodat een verdere groei van de verenigingen kan worden gewaarborgd.

Wij begrijpen heel goed dat snelheid wenselijk is maar uitbreiding is alleen mogelijk als dit contractueel geregeld kan worden, toekomst bestendig is en de goedkeuring heeft van betrokken partijen. Daarom moet het ingepast worden in alle (toekomst)plannen van betrokkenen, waaronder de gemeente en de sportverenigingen (Squash/Hockey/Tennis).

Met vriendelijke groet,

Bestuur SV         

bestuur HV         

bestuur  Squash

bestuur Tennis